پروفایل محمد پورخان

محمد پورخان تصویربردار
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
150,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تصویر برداریمستند

تصویربرداری با دوربین ۵d

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید