پروفایل سعید حضرتی

سعید حضرتی تصویر بردای و تدوین
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده قم
50تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تدوینتصویر برداریمستند

*******

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید