بکام چگونه کار می کند

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام بهترین ها و ارسال پروژه

استفاده از میز کار بکام برای گفتگو و اشتراک فایل ها و اتمام پروژه

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

یافتن فریلنسرهای مناسب برای پروژه های شما

ریحانه دباغ باشی

تدوینگر و ساخت موشن گراف

4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

سعید حضرتی

تصویر بردای و تدوین

50تومان/ساعت
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

محمود لطیف

فیلم بردار و تدوینگر

65,000تومان/ساعت
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

محمد پورخان

تصویربردار

150,000تومان/ساعت
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

مشتری ها از تجربه خود می گویند

به شغل احتیاج دارید! به جمع فریلنسرهای ما بپیوندید

شروع به کار